Fläktar/värmare

DAMMSUGARE

*
*

Dammsugare  Airforce  1050w

Professionellt utformad torr- och våtdammsugare

i rostfritt material för industri och hushåll.