Selar m,m

SÄKERHETSBLOCK SALA

*
*

Skyddar vid fall över kant med en kantradie på >0,5 mm.
Uppfyller de strängaste säkerhetsstandarderna, inklusive SS-EN 360 typ B och VG11 (rev.08)